Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Фізико-технічний факультет

Фізико-технічний факультет Донецького національного університету був і залишається сьогодні провідним навчальним та науково-дослідним центром України в галузі високих технологій, що базуються на досягненнях сучасної фізики і комп’ютерних наук.

На шістьох кафедрах факультету можна отримати класичну фундаментальну освіту і вести наукові дослідження з сучасних напрямків фізики, радіофізики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, інформаційної та екологічної безпеки, метрології.

У наукових дослідженнях і навчанні студентів задіяні лабораторії інститутів НАН України та вищих навчальних закладів — партнерів як з України, так і з Європейського Союзу.

Факультет має великий досвід (з 1965 року) і традиції в підготовці фахівців з фізики, радіофізики і програмування. Навчальний процес забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький склад. Сьогодні факультет має IV рівень акредитації та ліцензії на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за такими спеціальностями:

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціалізації:

 • Нанофізика
 • Викладач фізики та основ інформатики

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Спеціалізації:

 • Лазерна техніка та оптоелектроніка
 • Телекомунікаційні системи та мережі

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізації:

 • Програмування та тестування
 • Системне адміністрування і безпека
 • Комп’ютерний дизайн та анімація

Спеціальність: 125 Кібербезепка

Спеціалізації:

 • Апаратні засоби захисту інформації
 • Програмні засоби захисту інформації

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізації:

 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

фтф1.jpg Традиційно викладачами, аспірантами, співробітниками НДЧ і студентами факультету ведеться науково-дослідна робота. Наукові напрями визначаються напрямками наукової спеціалізації кафедр і наукових шкіл, тематикою держбюджетних НДР і грантів, співпрацею з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими організаціями.

Напрями досліджень на факультеті

В галузі природничих наук (фізика):

 • розробка теоретичних основ функціонування наноелектронних мемристорних приладів на основі оксидних матеріалів і складних систем вуглецевих нанотрубок; розробка технології та створення експериментальних зразків мемристорів з ефективним середовищем із плівок вуглецевих нанотрубок; розробка нейроморфної комп’ютерної схемотехніки на основі нових мемристорних приладів та відповідних математичних моделей;
 • дослідження термомагних нестійкостей у жорстких надпровідниках другого роду, виявлення причин і закономірностей виникнення локальних пускових флуктуацій — стрибків потоку всередині матеріалу, які можуть перерости в гігантські магнітотермічні нестійкості, вивчення фундаментальних питань екстремальної динаміки змішаного стану надпровідників на підставі експериментальних даних просторово-часових закономірностей розвитку нестійкості і теоретичному аналізі отриманих результатів;
 • створення матеріалів з наперед заданими властивостями і їх технологічне застосування в інтегрованих пристроях оптоелектроніки, пристроях зберігання, перенесення та обробки інформації на підставі магнітних матеріалів з періодично модульованими властивостями або магнонні кристали

В галузі радіофізики:

 • дослідження та розробка нових високопродуктивних оптоелектронних обчислювальних пристроїв з дискретним поданням інформації;
 • розробка методів перетворення інформації в автоматизованих системах переробки інформації й управління;
 • розробка просторово-розвинених схем підсилення та перетворення сигналів на базі високоефективних активних пристроїв;
 • побудова систем комунікації в ближньому полі, пристроїв комутації та обробки інформації оптико-електронними засобами, а також розробка пристроїв лазерної техніки та оптоелектроніки;

В галузі інформаційних технологій:

 • дослідження та комп’ютерне моделювання способів міркування людини при вирішенні слабко формалізованих задач і створення на основі цих моделей нових технологій «м’якої» обробки інформації на базі апарату нечітких множин;
 • автоматизація процесів обробки та інтерпретації візуальної, аудіальної та іншої сенсорної інформації;
 • розробка теорії інтелектуальних машин.

В галузі механіки рідини і газу:

 • теоретичні та експериментальні дослідження створення, поширення і взаємодії високошвидкісних струменів рідини з перешкодами, дослідження кристалізації високотемпературних розплавів, розробка методів вимірювань, контролю та діагностики параметрів турбулентних течій, розробка нових технологій енергозбереження.

На факультеті відкрита аспірантура і докторантура за такими спеціальностями:

 • 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми»
 • 01.04.03 «Радіофізика»
 • 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
 • 05.13.06 «Інформаційні технології»
 • 05.13.23 «Методи і засоби штучного інтелекту»

Студенти, аспіранти та молоді викладачі традиційно перемагають у конкурсах і олімпіадах. Так, Указом Президента України премія молодих учених України присуджена Григор’єву Андрію Вікторовичу.

Магістерські роботи студентів Максимової В.В. (2006 рік, кафедра НФ), Лагоди Ю.Г. (2007 рік, кафедра ФНП) нагороджені дипломом на конкурсі молодих вчених НАН України.

Студенти І. Старшинов, С. Веремєєв, А. Козак отримали стипендію фонду Віктора Пінчука.

Іменні стипендії ВНЗ отримали студенти кафедри КТ Кодимський К.К. і Колоней С.В., стипендії «Київстар» — Службіна А.Ю., Петунін Р.І., Крачковський М.В.

Студенти кафедри комп’ютерних технологій мають високі результати у спортивному програмуванні. Вони регулярно стають призерами всеукраїнської олімпіади та досягають стабільно високих показників на світовому чемпіонаті з програмування ACM ICPC (з 2008 року тричі призери півфінального етапу — 7, 4, і 7 місця відповідно). У 2010 році команда ДонНУ увійшла в сотню кращих команд світу і вийшла у фінал чемпіонату світу. У 2011 року вона стала срібним призером чемпіонату світу в м. Орландо (США).

Команда студентів кафедри КТ Кузовков М.С., Кравченко Г.Н., Самароков М.Т. протягом 2006-2007 і2007-2008 навчальних років займали 3-е загальнокомандне місце та 2-е і 3-е місця в особистій першості на всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування.

Студентка кафедри КТ Пушкіна-Службіна А.Ю. зайняла 3 місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт з інформатики.

Команда студентів фізиків у 2008-2009 навчальному році посіла третє місце на всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.

фтф2.jpgНавчальними та науковими базами факультету традиційно були Донецький фізико-технічний інститут Національної академії наук України (70% співробітників — випускники факультету), а також Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації i Донецький державний центр метрології, стандартизації та сертифікації.

Випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі провідних науково-дослідних інститутів України, з якими факультет підтримує тісні контакти: Київського національного технічного університету, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, а також у провідних наукових та навчальних закладах світу, таких як Карлов університет (Чехія, Прага), Кембриджський університет (Великобританія), Московський державний університет ім. М. Ломоносова, Інститут фізики твердого тіла (Польща, Варшава), Нью-Йоркський університет (США, Нью-Йорк), Королівський технологічний університет (Швеція) та інші.