Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

«Binary studio Academy»http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/binary_studio_academy.aspx «Binary studio Academy»29.03.2017 року, Відділом щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників була організована технічна лекція з Львівською компанією.
Візит професора Паоло Колантоніоhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Vіzit-profesora-Paolo-Kolantonіo.aspxВізит професора Паоло Колантоніоз Університету Тор Вергата у Римі (Італія)
Візит професора Пітера Скабариhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Vіzit-profesora-Pіtera-Skabari.aspxВізит професора Пітера СкабариСтуденти ДонНУ ім. Василя Стуса мали нагоду прослухати лекцію
«Хімічне шоу» від ДонНУ імені Василя Стусаhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/«Khіmіchne-shou»-vіd-DonNU-іm.-Vasilya-Stusa.aspx«Хімічне шоу» від ДонНУ імені Василя Стусастає дедалі популярнішим у Вінниці

Абітурієнту

Фізико-технічний факультет ДонНУ здійснює підготовку фахівців за найбільш затребуваними на ринку праці України та Європи спеціальностями і спеціалізаціями.

Наша мета — підготовка фахівців для високотехнологічних і наукомістких галузей виробництва, здатних вирішувати професійні завдання будь-якого рівня складності й успішно конкурувати на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад, який включає учених зі світовими іменами. Студенти проходять навчання під керівництвом досвідчених викладачів та інструкторів. Практичні заняття проводяться в лабораторіях з різноманітним сучасним обладнанням.

Факультет здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр і доктор філософії (кандидат фізико-математичних або технічних наук).

Підготовка бакалаврів здійснюється за наступними галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація:

 • Фізика

Галузь знань: 10 Природничі науки

Cпеціальність: 104 Фізика та астрономія

Спеціалізації:

 • Нанофізика
 • Викладач фізики та основ інформатики
фіз1.jpg фіз2.jpg

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Спеціалізації:

 • Лазерна техніка та оптоелектроніка
 • Телекомунікаційні системи та мережі

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізації:

 • Програмування та тестування
 • Системне адміністрування і безпека
 • Комп’ютерний дизайн та анімація
фіз5.jpg фіз6.jpg
Інтелектуальні інформаційні технології в управлінні автономними системами

Спеціальність: 125 Кібербезепка

Спеціалізації:

 • Апаратні засоби захисту інформації
 • Програмні засоби захисту інформації

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізації:

 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Metrology_2.JPG Metrology_3.JPG

Підготовка магістрів здійснюється за такими спеціальностями та програмами:

Cпеціальність: 014 Середня освіта

 • Програма: Фізика

Спеціальність: 104 Фізика та астрономія

 • Програма: Нанофізика та викладання фізики та основ інформатики

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

 • Програма: Радіофізика та електроніка

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • Програма: Метрологія та вимірювальна техніка

Підготовка кандидатів наук здійснюється за такими спеціальностями:

 • 05.13.06 — Інформаційні технології
 • 05.13.23 — Системи і засоби штучного інтелекту
фіз7.jpg фіз8.jpg
 • 01.02.05 — Механіка рідини, газу та плазми
 • 21.06.01 — Екологічна безпека
 • 01.04.03 — Радіофізика