Про факультет

Фізико-технічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса високо тримає планку провідного навчального і науково-дослідного центру України в галузі високих технологій, що базуються на досягненнях сучасної фізики і комп’ютерних наук.

Викладачі факультету забезпечують набуття студентами фундаментальних знань, а також проводять наукові дослідження з сучасних напрямів фізики, радіофізики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кібербезпеки.

На факультеті здійснюється фундаментальна підготовка бакалаврів та магістрів на денній формі навчання.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Додаткові освітні пропозиції

Студентське самоврядування

Голова студентського самоврядування

Гладка Софія Ігорівна

Заступник голови студентського самоврядування

Талаш Владислав Геннадійович

Департамент виховної та волонтерської діяльності

Перевознюк Марина Олександрівна

Департамент інформації та комунікації

Лук’янчук Олександра В’ячеславівна

Соціально-побутовий департамент

Руденко Марина Володимирівна

Культурно-масовий департамент

Насадюк Віталій Михайлович

Кафедри

Кафедра комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців, які можуть виконувати кваліфіковану теоретичну, технічну та спеціальну роботу.

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях кібербезпеки та технологій інтернету речей.

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

Кафедра готує фахівців для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу.