Барибін Олексій Ігорович

Барибін Олексій Ігорович

В.о. декана

к.т.н, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

 • Закінчив Донецький національний університет у 2005 році. У 2005-2008 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».
 • З 2008 року працював молодшим науковим співробітником відділу фізики магнітних явищ та високотемпературної надпровідності, а з 2010 по 2014 роки молодшим науковим співробітником кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології та екології.
 • У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Методи підвищення ефективності використання струменевих аераторів» (спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми).
 • З 2014 р. працював доцентом кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології та екології ім. І.Л. Повха та виконував обов’язки завідувача вищезгаданої кафедри.
 • З 2018 по 2019 – завідувач кафедри радіофізики та кібербезпеки.
 • З 2019 і дотепер – в.о. декана фізико-технічного факультету.
 • Є дійсним членом Українського фізичного товариства та Американського фізичного товариства.
 • Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 та викладає частину дисциплін англійською мовою.
 • Загальний науковий здобуток за 2006-2018 рр. нараховує 42 праці, серед яких розділ у монографії, 10 наукових статей у фахових виданнях, 4 патенти України, а також 10 навчальних посібників.
 • Основним напрямом наукової діяльності на сьогоднішній день є проблеми тестування на проникнення та тестування програмного забезпечення.
 • Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Наукові публікації

1. Барибін О.І., Зайцева Е.Є., Бражний В.В. Тестування безпеки пристроїв Інтернету речей на базі мікроконтролера ESP32 / Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – № 2 (6). – с. 71-81.

2. Barybin O., Tkachenko V., Zhabska Ye., Petrova I. Implementation and testing of hash function based on modified skein algorithm / Проблеми інформаційних технологій, 2018. – №2 (24). – с. 16-26.

3. Барибін О.І. Методологія тестування на проникнення веб-сайту закладу вищої освіти / Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2019. – № 4 (116). – с. 12-17.

4. Барибін О.І. Модель якості для гнучкої методології розробки програмного забезпечення SCRUM / Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2019. – № 2 (114). – с. 25-34.

5. Барибін О.І., Перун О.М. Оцінювання якості веб-сайту закладу вищої освіти / Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2018. – № 5 (112). – с. 26-34.

6. Тимчук О.С., Барыбин А.И., Зайцева Э.Е., Розанов И.Е. Компактная автоматизированная гидропонная система / Електротехнічні та комп’ютерні системи. – Одесса: Одесский национальный политехнический университет, 2018. – № 29 (105). – с. 137-147.