Додаткові освітні пропозиції

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З НАПРЯМУ «КІБЕРБЕЗПЕКА»

Сертифікатна програма

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З НАПРЯМУ
«КІБЕРБЕЗПЕКА
»

ДЛЯ ЧОГО: в умовах зростання національних загроз, які пов’язані з активізацією дій зловмисних агентів в рамках глобального кіберпростору, Україна на державному рівні прийняла низку законопроектів та постанов Кабінету Міністрів України. Відповідно потрібна додаткова підготовка спеціалістів за рахунок підвищення кваліфікації за напрямом «Кібербезпека».

ДЛЯ КОГО: працівники кіберполіції, служби безпеки України та інших держаних та недержавних організацій, діяльність яких перетинається із зарозами та захистом кіберпростору.

ЗМІСТ: програма спрямована на формування у слухачів знань та навичок щодо базових понять та технологій кібербезпеки, засобів захисту систем та мереж установ та підприемств від кіберзагроз, використання основних методологій цифрової криміналістики, адміністрування комп’ютерних мереж (на базі Linux).

ТРИВАЛІСТЬ: 6 місяців

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: Слухачі можуть бути присутніми особисто або в слухати курс у вигляді вебінару.

ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ: перший набір на програму з 01.10.2018. Початок навчання додаткового набору за погодженням (при наявності не менше 11 слухачів.)

ЦІНА: 6000 грн.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: Барибін Олексій Ігорович, завідувач кафедри радіофізики та кібербезпеки ДонНУ імені Василя Стуса.

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, каб. 208.
E-mail: [email protected]
Телефон: 050 034 06 07, 097 916 70 66