Дудатьєв Андрій Веніамінович

Дудатьєв Андрій Веніамінович

к.т.н., доцент, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1984 році, за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», отримав кваліфікацію «інженер-електрик».
  • Захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка математичних моделей для оцінювання та забезпечення безпеки промислових об’єктів».
  • Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Наукові публікації

  1. Основні публікації за напрямком, статті: Dudatyev A. V. Complex Method of Informational-Psychological Operations Counteraction / A. V. Dudatyev // Journal of Automation and Information Sciences. – 2017. – V. 49.i1.70. – 2017. – Р. 76–83.
  2. Навчально-методичні публікації: Лужецький В. А. Захист персональних даних. Навчальний посібник / Лужецький В. А., Войтович О. П., Дудатьєв А. В. – Вінниця ВНТУ, 2009. – 240 с.