General information about the faculty

Про факультет

Фізико-технічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса високо тримає планку провідного навчального і науково-дослідного центру України в галузі високих технологій, що базуються на досягненнях сучасної фізики і комп’ютерних наук.

Викладачі факультету забезпечують набуття студентами фундаментальних знань, а також проводять наукові дослідження з сучасних напрямів фізики, радіофізики, комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кібербезпеки.

На факультеті здійснюється фундаментальна підготовка бакалаврів та магістрів на денній формі навчання.

Кафедри

Кафедра комп’ютерних технологій

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

В.о. декана факультету

Барибін Олексій Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія факультету

Засновниками факультету є видатні українські вчені: доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Архаров Володимир Іванович; доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Барьяхтар Віктор Григорович; доктор фізико-математичних наук, академік НАН України Галкін Олександр Олександрович…