Кафедра комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців, які можуть виконувати кваліфіковану теоретичну, технічну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, а також загальних та спеціальних компетентностей у галузі інформаційних технологій.
Підготовка фахівців на кафедрі комп’ютерних технологій передбачає оволодіння навичками, що дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук.

Завідувач кафедри

Фурса Світлана Євгенівна

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 1972 році завдяки ініціативі д.т.н., професора Тимошенко Г.М. (у той час ректора ДонДУ). Першим завідувачем кафедри (1972-1974), що мала назву ТЗСУ — «Технічні засоби систем управління» — був проф. Тимошенко Г.М. Довгий час, з 1974 по 1991 роки, завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Мірошниченко В.В. З 1991 року її очолює д.т.н., професор Каргін А.О.

Освітні програми

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Розробка програмного забезпечення та комп’ютерна графіка»

Метою програми є підготовка фахівців, що володіють наступними навичками: створення програмних продуктів за допомогою мов програмування Python, C++, C#, Java, JavaScript, PHP; використання технологій розробки desktop, mobile і web додатків; застосування рішень для обробки баз даних, Big Data; розробка дизайну інтерфейсів, web, game.

СО «Бакалавр»

Освітня програма «Інтелектуальні інформаційні технології»

Магістерська програма за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» орієнтована на підготовку фахівців для проведення досліджень та науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації інформаційних інтелектуальних систем та технологій.

СО «Магістр»