Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Середня освіта (Фізика)» для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням соціально-економічних умов у суспільстві, які швидко змінюються в сучасних умовах.
Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з фізики, математики, інформатики, комп’ютерних наук, дидактики фізики, педагогіки і психології. У процесі навчання вони проходять науково-виробничу та педагогічну практики. Поряд з набуттям фундаментальних знань з фізики і математики велика увага приділяється комп’ютерній підготовці студентів. Вони не тільки опановують комп’ютерну техніку, інформаційні технології та програмування, а й розуміють, як використовувати ці високоефективні сучасні засоби для вирішення прикладних завдань.

Завідувач кафедри

Русаков Володимир Федорович

Завідувач кафедри, доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений професор ДонНУ, академік Української технологічної академії, нагороджений грамотами МОН, знаками «Відмінник освіти України», «За наукові та освітні досягнення».

Історія кафедри

Донецький державний університет був заснований у 1965 році на базі Донецького філіалу Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. Підстава для його створення були наступні документи: постанова Ради Міністрів СРСР № 421 від 28 травня 1965 р., постанова Ради Міністрів УРСР № 572 від 11 липня 1965 року і Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 410 від 7 липня 1965р.

Освітні програми

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітня програма «Середня освіта (Фізика та інформатика)»

Мета освітньої програми «Середня освіта (Фізика та інформатика)» – підготувати висококваліфікованого педагогічного працівника, який здатний не тільки викладати фізику та інформатику, але й розробляти нові методики навчання, виконувати управлінські функції в закладах освіти, проводити педагогічні дослідження, впроваджувати інновації, відповідати вимогам сучасного освітнього простору.

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

Освітня програма «Комп’ютерна фізика»

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» націлена на підготовку фахівців у галузі комп’ютерного моделювання фізичних процесів і явищ. У процесі підготовки фахівців з «Комп’ютерної фізики» основна увага приділяється вивченню фундаментальних фізичних дисциплін, сучасних методів програмування, вивченню методів тестування комп’ютерних програм та комп’ютерній візуалізації фізичних процесів. Фахівці з «Комп’ютерної фізики» є одночасно фізиками і програмістами та мають змогу працювати як фізиками-дослідниками, так і програмістами-розробниками програмного забезпечення.