Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

Кафедра загальної фізики і дидактики фізики

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Середня освіта (Фізика)» для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням соціально-економічних умов у суспільстві, які швидко змінюються в сучасних умовах.
Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з фізики, математики, інформатики, комп’ютерних наук, дидактики фізики, педагогіки і психології. У процесі навчання вони проходять науково-виробничу та педагогічну практики. Поряд з набуттям фундаментальних знань з фізики і математики велика увага приділяється комп’ютерній підготовці студентів. Вони не тільки опановують комп’ютерну техніку, інформаційні технології та програмування, а й розуміють, як

використовувати ці високоефективні сучасні засоби для вирішення прикладних завдань.

Завідувач кафедри

Русаков Володимир Федорович

Завідувач кафедри, доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений професор ДонНУ, академік Української технологічної академії, нагороджений грамотами МОН, знаками «Відмінник освіти України», «За наукові та освітні досягнення».

Історія кафедри

Донецький державний університет був заснований у 1965 році на базі Донецького філіалу Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. Підстава для його створення були наступні документи: постанова Ради Міністрів СРСР № 421 від 28 травня 1965 р., постанова Ради Міністрів УРСР № 572 від 11 липня 1965 року і Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 410 від 7 липня 1965р.

Освітні програми

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітня програма «Середня освіта (Фізика та інформатика)» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Мета освітньої програми «Середня освіта (Фізика та інформатика)» – підготувати висококваліфікованого педагогічного працівника, який здатний не тільки викладати фізику та інформатику, але й розробляти нові методики навчання, виконувати управлінські функції в закладах освіти, проводити педагогічні дослідження, впроваджувати інновації, відповідати вимогам сучасного освітнього простору.

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» націлена на підготовку фахівців у галузі комп’ютерного моделювання фізичних процесів і явищ. У процесі підготовки фахівців з «Комп’ютерної фізики» основна увага приділяється вивченню фундаментальних фізичних дисциплін, сучасних методів програмування, вивченню методів тестування комп’ютерних програм та комп’ютерній візуалізації фізичних процесів. Фахівці з «Комп’ютерної фізики» є одночасно фізиками і програмістами та мають змогу працювати як фізиками-дослідниками, так і програмістами-розробниками програмного забезпечення.