Кафедри

Кафедра комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців, які можуть виконувати кваліфіковану теоретичну, технічну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, а також загальних та спеціальних компетентностей у галузі інформаційних технологій.

Підготовка фахівців на кафедрі комп’ютерних технологій передбачає оволодіння навичками, що дозволяють розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук.

Кафедра радіофізики та кібербезпеки

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях кібербезпеки та технологій інтернету речей.

Випускники кафедри за спеціальністю 125 Кібербезпека отримують підготовку з програмного захисту інформації, управління інформаційною безпекою та технічного захист інформації.

Випускники кафедри за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Технології інтернету речей) отримують фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо).

Кафедра загальної фізики та дидактики фізики

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Фізика та астрономія», «Середня освіта (Фізика)» для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням соціально-економічних умов у суспільстві, які швидко змінюються в сучасних умовах.

Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з фізики, математики, інформатики, комп’ютерних наук, дидактики фізики, педагогіки і психології. У процесі навчання вони проходять науково-виробничу та педагогічну практики. Поряд з набуттям фундаментальних знань з фізики і математики велика увага приділяється комп’ютерній підготовці студентів. Вони не тільки опановують комп’ютерну техніку, інформаційні технології та програмування, а й розуміють, як використовувати ці високоефективні сучасні засоби для вирішення прикладних завдань.