Меркулова Катерина Володимирівна

Меркулова Катерина Володимирівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчила Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології», тема дисертації – «Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів)». Отримала звання доцента. Викладає студентам фізико-технічного факультету курси з комп’ютерних мереж, обчислювального інтелекту, теорії прийняття рішень та інтелектуальних машин.

Наукові публікації

1. Меркулова Е.В. Применение методов системного анализа для установления влияния скрытых факторов на социально-экономические показатели государственного развития / Ю.Е.Коляда, Е.В.Меркулова – Проблеми інформаційних технологій. –№ 1(21). – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 140-146. 2. Меркулова К.В. Використання системного аналізу для оптимізації управління транспортною системою/ К.В.Меркулова, Е.Є. Зайцева – Проблеми інформаційних технологій. – №1(22). – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 111-122.
3. Меркулова Е.В. Математическая модель биометрической идентификации для систем защиты информации / К.В. Меркулова, Ю.Е. Коляда – Наук. праці Донецьк. нац. техн. ун-ту. Сер.: «Обчислювальна техніка та автоматизація». – Покровськ – 2017. – Вип. 1 (30) ‘ 2017. – C. 81-100. Організатор та учасник у складі журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики (2015-2016 р., 2016-2017 р.).
4. Меркулова Е.В. Математическая модель оценки рисков для защиты информационной деятельности предприятия / Ю.Е. Коляда, К.В. Меркулова, С.В. Кривенко // Математическая наук. прац. Донецьк. нац. техн. ун-ту. Сер.: «Обчислювальна техніка та автоматизація». – Покровськ – 2017. – Вип. 1 (30)’ 2017. – C. 111-121.
5. Меркулова Е.В. Применение метода случайних марковских полей для распознавания текстур изображений при металлографическом анализе./Е.В. Меркулова, Е.В Запорожец. – Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ISSN 2312-2676). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- №12.-С.71-78.
6. Математичні основи та технології системного аналізу: навчальний посібник [Навчальний посібник] / [Ю.Є. Коляда, К.В. Меркулова, Е.Є. Зайцева та ін.] – Маріуполь: МДУ, 2017, 142 с. (власний внесок -35 сторінок, глава 3 «Комп’ютерна графіка»).
7. Ершова Н.М, Власенко Ю.Е., Меркулова Е.В. и др. Учебное пособие «Информатика. Книга1. Компьютер», для студентов технических спеціальностей. Под ред. д.т.н., проф. Н.М.Ершовой.- Днепропетровск: ПДАБА, 2015, 383 с. (власний внесок – 98 сторінок);