Спеціальності

БАКАЛАВРІАТ

Спеціальність «014 Середня освіта»

Освітня програма «Середня освіта (Фізика та інформатика)»

Мета освітньої програми «Середня освіта (Фізика та інформатика)» – підготувати висококваліфікованого педагогічного працівника, який здатний не тільки викладати фізику та інформатику, але й розробляти нові методики навчання, виконувати управлінські функції в закладах освіти, проводити педагогічні дослідження,  впроваджувати інновації, відповідати вимогам сучасного освітнього простору.

Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»

Освітня програма «Комп’ютерна фізика»

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» націлена на підготовку фахівців у галузі комп’ютерного моделювання фізичних процесів і явищ. У процесі підготовки фахівців з «Комп’ютерної фізики» основна увага приділяється вивченню фундаментальних фізичних дисциплін, сучасних методів програмування, вивченню методів тестування комп’ютерних програм та комп’ютерній візуалізації фізичних процесів. Фахівці з «Комп’ютерної фізики» є одночасно фізиками і програмістами та мають змогу працювати як фізиками-дослідниками, так і програмістами-розробниками програмного забезпечення.

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Освітня програма «Технології інтернету речей»

Поєднує в собі фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо) таким чином, що випускники програми можуть працювати в широкому колі областей.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Розробка  програмного забезпечення та комп’ютерна графіка»

Метою програми є підготовка фахівців, що володіють наступними навичками: створення програмних продуктів за допомогою мов програмування Python, C++, C#, Java, JavaScript, PHP; використання технологій розробки desktop, mobile і web додатків; застосування рішень для обробки баз даних, Big Data; розробка дизайну інтерфейсів, web, game.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Computer Science»

Метою англомовної програми є підготовка фахівців, що володіють навичками для здійснення роботи, пов’язаної із застосуванням навичок у галузі інформаційних технологій для створення програмних продуктів, проектування та супроводження баз даних, використання хмарних сервісів Microsoft, Amazon, Google. Викладання дисциплін ведеться англійською мовою.

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітня програма «Кібербезпека»

Окрім класичних складових (програмний захист інформації, управління інформаційною безпекою та технічний захист інформації) активно розвиває напрямок «біле хакерство» (тестування на проникнення), що в поєднанні з викладанням окремих дисциплін англійською мовою дозволяє готувати високоякісних фахівців.

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 014 «Середня освіта»

Освітня програма «Середня освіта (Фізика та інформатика)»

Мета освітньої програми «Середня освіта (Фізика та інформатика)» – підготувати висококваліфікованого педагогічного працівника, який здатний не тільки викладати фізику та інформатику, але й розробляти нові методики навчання, виконувати управлінські функції в закладах освіти, проводити педагогічні дослідження,  впроваджувати інновації, відповідати вимогам сучасного освітнього простору.

Спеціальність 104 «Фізика та астрономія»

Освітня програма «Комп’ютерна фізика»

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» націлена на підготовку фахівців у галузі комп’ютерного моделювання фізичних процесів і явищ. У процесі підготовки фахівців з «Комп’ютерної фізики» основна увага приділяється вивченню фундаментальних фізичних дисциплін, сучасних методів програмування, вивченню методів тестування комп’ютерних програм та комп’ютерній візуалізації фізичних процесів. Фахівці з «Комп’ютерної фізики» є одночасно фізиками і програмістами та мають змогу працювати як фізиками-дослідниками, так і програмістами-розробниками програмного забезпечення.

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Освітня програма «Технології інтернету речей»

Поєднує в собі фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо) таким чином, що випускники програми можуть працювати в широкому колі областей.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Інтелектуальні інформаційні технології»

Магістерська програма за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» орієнтована на підготовку фахівців для проведення досліджень та науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації інформаційних інтелектуальних систем та технологій.