Співробітництво

Співробітництво

Фізико-технічний факультет за роки існування зарекомендував себе надійним та активним партнером, відкритим для нових пропозицій, генератором нових проектів.

Позитивний ефект від такої співпраці полягає в ознайомленні з сучасними методиками викладання, набутті досвіду впровадження кредитно-модульної системи освіти, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування і обмінюватися досвідом роботи

Університет ім. Адама Міцкевича, Познань, Польща

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Савойський університет Монблан, Ансі, Франція

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Польська академія наук, Інститут фізики, Варшава, Польща

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Університет Ексетера, Велика Британія

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Київ)

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Інститут природничих наук державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою технічних і комп‘ютерних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації програм подвійних магістерських дипломів та відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.