Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр» (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 081 «Право»)
Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 06 травня – 03 червня 2020 р. (до 18:00)
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 06 травня – 29 травня 2020 р.
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 17 – 25 червня 2020 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2020 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті* 01 липня 2020 р.
Прийом заяв та документів (від осіб, які складають ЄВІ) 05 – 22 липня 2020 р.
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 05 липня – 26 липня 2020 р.
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 05 серпня 2020 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 10 серпня 2020 р.
Зарахування вступників за державним замовленням до 12:00 11 серпня 2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 12 серпня 2020 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 19 серпня 2020 р.
до 16:00 15 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
до 14:00 20 серпня 2020 р.
до 14:00 16 вересня 2020 р.

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» на основі здобутого СО «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» (крім спеціальності 081 «Право») та для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр (або ОКР «Спеціаліст») за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форми навчання
Прийом заяв та документів 10 – 23 липня 2020 р.
Проведення вступних випробувань в Університеті 24 липня – 30 липня 2020 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 12 серпня 2020 р.
Строки виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 19 серпня 2020 р.
до 16:00 15 вересня 2020 р.
Строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб* у декілька сесій:
до 14:00 20 серпня 2020 р.
до 14:00 16 вересня 2020 р.
* у межах вакантних ліцензійних місць