Тимчук Олег Сергійович

Тимчук Олег Сергійович

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень». Захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційні технології керування поведінкою комп’ютерних персонажів на основі методів інтелекту, що розвивається» та отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Здобув звання доцента у 2017 році. Викладає студентам фізико-технічного факультету основи алгоритмізації та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, обчислювальний інтелект і машинне навчання.

Наукові публікації

1. Тимчук О.С. Модель управления поведением компьютерного персонажа [Текст] / О.С. Тимчук, Т.Г. Петренко, В.В. Тараш // Научно-технический журнал “Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте”. – 2013. – № 1. – С. 32-35.
2. Petrenko T. Adaptive Behavior Control Model of Non Player Character [Текст] / T. Petrenko, O. Tymchuk // Proceedings of the 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim-AMSS), Cambridge, United Kingdom. – 10-12 Apr. 2013. – P. 39-44.
3. Выделение границ на изображении с использованием нечетких множеств второго типа [Текст] / [Т.Г. Петренко, И.Г. Сальков, О.С. Тимчук, А.А. Адамец] // Проблеми інформаційних технологій. – 2013. – № 12. – С. 155-161.
4. Петренко Т.Г. Выбор комфортного маршрута между точками на карте города на основе нечеткой информации [Текст] / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук, А.А. Ершов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – 2013. – № 33. – С. 26-34.
5. Петренко Т.Г. Модель представления дискретных интервальных нечетких логических систем второго типа [Текст] / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 2. – С. 184-188.