Єпік Марина Олександрівна

Єпік Марина Олександрівна

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчила повний курс Донецького державного університету за фахом «Прикладна математика», отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення університету була присвоєна кваліфікація фахівця – «математик». У березні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Гібридна експертна система моніторингу забруднення повітря на металургійному підприємстві» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». Має науковий ступінь кандидата технічних наук. Викладає студентам фізико-технічного факультету курси зі спеціальних методів дослідження операцій, логічного та функціонального програмування, математичних методів дослідження операцій.

Наукові публікації

1. Епик М.А. Обобщенная схема методологии мониторинга загрязнения атмосферы [Текст] / Труды второго международного научно-практического семинара «Повховские научные чтения», ДонНУ, Донецк. – 2012. – С.166-170.
2. Епик М.А. Применение микронаучного оборудования для проведения лабораторных работ по экологии [Текст] /М.А. Епик, А.Б. Ступин, А.Г.Кучерявый, Е.А. Березина // Труды второго международного научно-практического семинара «Повховские научные чтения», ДонНУ, Донецк. – 2012. – С.218-223.
3. Єпік М.О. Перспективи реалізації нових інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті [Текст] / Проблеми інформаційних технологій, Вісник Херсонського національного технічного університету. – №15 – 2014. – С.293-296
4. Iepik M. Information security risk assessment model based on computing with words [Текст] / O. Tymchuk, M. Iepik, A. Sivyakov // Mendel – Soft Computing Journal, Brno, Czech Republic – Vol. 23, No. 1, June 2017 – P. 119-124. (Scopus)
5. Єпік М.О. Додаток по обробці аудіо та відео доріжок [Текст] / М.О.Єпік, Я.Г.Педан// Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» Vol.1, November 30, 2018, Warsaw, Poland. – С.21-24.